யுகபுருஷர் ஸ்ரீ அரவிந்தர்

இன்று யுகபுருஷர் மகான் யோகி ஸ்ரீ அரவிந்தரின் நினைவு தினம்.  அவரது பாதங்களை வணங்கித் துதிப்போமாக.

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

திருப்பாத சரணம்

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா


அரவிந்தர் பள்ளிச் சிறுவனாக

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா

சிறையிலிருந்து வெளிவந்த பின்…

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா

யோகி ஸ்ரீ அரவிந்தர்

இந்தக் கண்களை உற்றுப் பாருங்கள் அதில்தான் எவ்வளவு ஒளி…

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா

மகா யோகியாக உயர்ந்த பின் உடல் எப்படிப் பொன்னொளி வீசுகிறது!!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா

ஸ்ரீ அரவிந்தரின் வரலாற்றை அறிய…

ஸ்ரீ அரவிந்த சரிதம்

ஸ்ரீ அரவிந்தர் வரலாறு

ஸ்ரீ அன்னையும் ஸ்ரீ அரவிந்தரும்

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாயா!

***

Advertisements

5 thoughts on “யுகபுருஷர் ஸ்ரீ அரவிந்தர்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.