ஸ்ரீ குமாரஸ்தவம்

ஸ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகள் அருளிய இந்த ஸ்தோத்திரம் நற்பலனை வாரி வழங்க வல்லது.

முருகனும் அவன் அடியாரும்…

ஓம் ஷண்முக பதயே நமோ நம!

ஓம் ஷண்மத பதயே நமோ நம!

ஓம் ஷட்க்ரீவ பதயே நமோ நம!

ஓம்ஷட்க்ரீட பதயே நமோ நம!

ஓம்ஷட்கோண பதயே நமோ நம!

ஓம் ஷட்கோச பதயே நமோ நம!

ஓம் நவநிதி  பதயே நமோ நம!

ஓம் சுபநிதி  பதயே நமோ நம!

ஓம் நரபதி பதயே நமோ நம!

ஓம் சுரபதி பதயே நமோ நம!

ஓம் நடச்சிவ பதயே நமோ நம!

ஓம் ஷடஷர பதயே நமோ நம!

ஓம் கவிராஜ பதயே நமோ நம!

ஓம் தபராஜ பதயே நமோ நம!

ஓம் இகபர பதயே நமோ நம!

ஓம் புகழ்முநி பதயே நமோ நம!

ஓம் ஜயஜய பதயே நமோ நம!

ஓம் நயநய பதயே நமோ நம!

ஓம் மஞ்சுள பதயே நமோ நம!

ஓம் குஞ்சரி பதயே நமோ நம!

ஓம் வல்லீ பதயே நமோ நம!

ஓம் மல்ல பதயே நமோ நம!

ஓம் அஸ்த்ர பதயே நமோ நம!

ஓம் சஸ்த்ர பதயே நமோ நம!

ஓம் ஷஷ்டி பதயே நமோ நம!

ஓம் இஷ்டி பதயே நமோ நம!

ஓம் அபேத பதயே நமோ நம!

ஓம் கபோத பதயே நமோ நம!

ஓம் வியூஹ பதயே நமோ நம!

ஓம் மயூர பதயே நமோ நம!

ஓம் பூத பதயே நமோ நம!

ஓம் வேத பதயே நமோ நம!

ஓம் புராண பதயே நமோ நம!

ஓம் ப்ராண பதயே நமோ நம!

ஓம் பக்த பதயே நமோ நம!

ஓம் முக்த பதயே நமோ நம!

ஓம் அகார பதயே நமோ நம!

ஓம் உகார பதயே நமோ நம!

ஓம் மகார பதயே நமோ நம!

ஓம் விகாச பதயே நமோ நம!

ஓம் ஆதி பதயே நமோ நம!

ஓம் பூதி பதயே நமோ நம!

ஓம் அமார பதயே நமோ நம!

ஓம் குமார பதயே நமோ நம!

************************

ஓம் சரவண பவ

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.