ஸ்ரீ ஷண்முக மந்த்ரம்

ஆறுமுகங்கள் கொண்டு ஸ்ரீ ஷண்முகர் என்று போற்றப்படும் முருகப் பெருமான் தீராத வினைகளைத் தீர்ப்பவன். துன்பங்கள், துயரங்களைப் போக்குபவன். பாம்பன் சுவாமிகள் இயற்றிய அவன் மீதான ஷண்முக கவசமும், பகை கடிதல் ஸ்லோகமும் தீராத வினைகளைத் தீர்க்கவல்லது. கீழே ’பகை கடிதல்’ பாடல்கள்….

”எவன் ஒருவன் பக்தியுடன் இதைப் பாராயணம் செய்கிறானோ அவனது பகை ஒழியும்.”ஸ்ரீமத் பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள்


பகை கடிதல்


திருவளர் சுடருருவே சிவைகரம் அமருருவே

அருமறை புகழுருவே அறவர்கள் தொழுமுருவே

இருள்தபும் ஒளியுருவே எனநினை எனதெதிரே

குருகுகன் முதன்மயிலே கொணர்தியுன் இறைவனையே.


மறைபுகழ் இறைமுனரே மறைமுதல் பகருருவே

பொறைமலி யுலகுருவே புனநடை தருமுருவே

இறையிள முக உருவே எனநினை எனதெதிரே

குறைவறு திருமயிலே கொணர்தியுன் இறைவனையே.


இதரர்கள் பலர்பொரவே இவணுறை எனதெதிரே

மதிரவி பல வென தேர் வளர் சரணிடை எனமா

சதுரொடு வருமயிலே தடவரை யசைவுறவே

குதிதரு மொரு மயிலே கொணர்தியுன் இறைவனையே.


பவநடை மனுடர்முனே படருறும் எனதெதிரே

நவமணி நுதல் அணியேர் நகைபல மிடர் அணிமால்

சிவணிய திருமயிலே திடனொடு நொடிவலமே

குவலயம் வருமயிலே கொணர்தியுன் இறைவனையே.


அழகுறு மலர் முகனே அமரர்கள்பணி குகனே

மழவுறு உடையவனே மதிநநி பெரியவனே

இழவிலர் இறையவனே எனநினை எனதெதிரே

குழகதுமிளிர் மயிலே கொணர்தியுன் இறைவனையே.


இணையறும் அறுமுகனே இதசசி மருமகனே

இணரணி புரள்புயனே எனநினை எனதெதிரே

கணபண வரவுரமே கலைவுற எழுதருமோர்

குணமுறு மணிமயிலே கொணர்தியுன் இறைவனையே.


எளிய என் இறைவ குகா எனநினை எனதெதிரே

வெளிநிகழ் திரள்களைமீன் மிளிர்சினையென மிடைவான்

பளபள எனமினுமா பலசிறை விரிதருநீள்

குளிர்மணி விழிமயிலே கொணர்தியுன் இறைவனையே.


இலகயில் மயில்முருகா எனநினை எனதெதிரே

பலபல களமணியே பலபல பதமணியே

கலகல கல எனமா கவினொடுவருமயிலே

குலவிடுசிகைமயிலே கொணர்தியுன் இறைவனையே.


இகலறு சிவகுமரா எனநினை எனதெதிரே

சுகமுனிவரர் எழிலார் சுரர்பலர் புகழ் செயவே

தொகுதொகு தொகு எனவே சுரநட மிடுமயிலே

குகபதி அமர் மயிலே கொணர்தியுன் இறைவனையே.


கருணைபெய் கனமுகிலே கடமுனி பணிமுதலே

அருண் அயன் அரன் எனவே அகநினை எனதெதிரே

மருமலர் அணிபலவே மருவிடு களமயிலே

குருபல வவிர்மயிலே கொணர்தியுன் இறைவனையே.


– பாம்பன் சுவாமிகள்

பாம்பன் சுவாமிகள்Advertisements

7 thoughts on “ஸ்ரீ ஷண்முக மந்த்ரம்

  1. தயுவுசெய்து இப் பதிவில் கூறவும்

    கார்த்திகை விரதம் அனுஷ்டிக்கும் முறை, கார்த்திகை விரதத்தின் பலன், ஸ்கந்த சஷ்டி விரதம் அனுஷ்டிக்கும் முறை, அதன் பலன்,

    முருகன் மூல மந்த்ரம்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.